De flesta bryr sig om säsong

Metro uppmärksammar i dag en enkätundersökning från september som Lantmännen låtit göra, under rubriken ”Storstadsbor bäst på mat efter säsong”. Roligt i undersökningen är annars att de flesta konsumenter (åtta av tio) försöker anpassa sin matlagning efter säsongens råvaror.

Smaken anges som skäl för de flesta (42 procent), pris som viktigast för 27 procent, miljöpåverkan för 10 procent och näringsvärde för 7 procent. Undersökningen är liten, med bara 1 000 respondenter.

Kommentera